Forretningsbetingelser for Test-Tech-Syd

1. ANVENDELSE
1.1 Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler og handler indgået mellem Test-Tech-Syd med cvr-nr. 38078291 og kunden.
 
2. YDELSER
2.1 Test-Tech-Syd driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser til firmaets kunder.
 
2.2 Test-Tech-Syds produkt og/eller ydelse består i bindende forhåndsvurdering af værdifastsættelse af registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven, endelig værdifastsættelse samt anmeldelse af værdifastsættelse til SKAT, herunder Dansk Motor Register (DMR).
 
2.3 Test-Tech-Syd er registreret efter registreringsafgiftsloven til at anmelde og afregne registreringsafgift med SKAT.
 
3. AFGIFTSBERIGTIGELSE OG VÆRDIFASTSÆTTELSE
3.1 Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at køretøjet står uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en værdifastsættelse kan anmeldelsen efter 100 dage vurderes på ny af Test-Tech-Syd.
 
3.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter kunden sig til at udlevere samtlige dokumenter og oplysninger på køretøjet som Test-Tech-Syd anmoder om. I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser, som Test-Tech-Syd ikke er ansvarlig for.
 
3.3 En bindende forhåndsvurdering fra Test-Tech-Syd er gældende i 30 dage. Tilbuddet accepteres udelukkende skriftlig pr. mail til Test-Tech-Syd. Såfremt acceptfristen overskrides kan Test-Tech-Syd omvurderer den bindende forhåndsvurdering.
 
3.4 Ved endelig afgiftsopgørelse modtager kunden faktura eller anden betalingsinstrukser fra Test-Tech-Syd, bestående af registreringsafgift, nummerplader og salær inklusive moms.
 
3.5 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet værdifastsættelse.
 
3.6 Test-Tech-Syd indestår for ethvert forhold mellem Test-Tech-Syd og SKAT. Kunden kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer i den anmeldte værdifastsættelse til SKAT.
 
3.7 Test-Tech-Syd forsøger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse hurtigst muligt. Test-Tech-Syd afgiver imidlertid ingen garanti for sagsbehandlingstiden og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab grundet længere ekspeditionstid.
 
3.8 Test-Tech-Syd træffer selv beslutning om, med hvilket beløb registreringsafgiften (foreløbigt og endeligt) angives overfor SKAT og alene Test-Tech-Syd hæfter for en eventuel efterbetaling af afgift, ligesom en tilbagebetaling af for meget angivet afgift alene tilkommer Test-Tech-Syd. I tillæg til registreringsafgiften skal kunden betale Test-Tech-Syds gebyr i henhold til prisangivelse på hjemmesiden.
 
4. FORHÅNDSVURDERING
4.1 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra kundens oplysninger og dokumenter på det aktuelle køretøj. Test-Tech-Syd kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige oplysninger fra kunden om kundens ønskede køretøj.
 
4.2 Test-Tech-Syd forbeholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker ændringer i registreringsafgiftsloven, som har effekt på forhåndsvurdering.
 
5. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
5.1 Samtlige priser oplyst af Test-Tech-Syd er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.
 
5.2 Betaling af salær til Test-Tech-Syd sker sammen med kundens betaling af registreringsafgift samt nummerplader.
 
5.3 Fakturering af registreringsafgift kan i tilfælde opdeles med registreringsafgift og sikkerhedsstillelse.
 
5.4 Sikkerhedsstillelse går til eventuelle reguleringer i registreringsafgiften fra SKAT til Test-Tech-Syd. Der vil ikke opkræves yderligere eller tilbagebetales sikkerhedsstillelse, såfremt der sker regulering af registreringsafgiften eller ej.
 
5.5. Ved eventuelle reguleringer fra SKAT, vil kunden ikke opkræves differencen fra reguleringen. Har Test-Tech-Syd vurderet afgiften for høj, vil kunden ej heller få tilbagebetalt differencen.
 
6. FORTRYDELSESRET
6.1 Kunden har indtil betaling af registreringsafgift inklusive salær og nummerplader, fortrydelsesret. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke fortryde aftalen.
 
7. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD
7.1 Test-Tech-Syd tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.
 
8. FORHOLD TIL SKAT
8.1 Test-Tech-Syd er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftsloven §15. Test-Tech-Syd har stillet sikkerhed over for SKAT til sikkerhed for Test-Tech-Syds forpligtelser over for reglerne i registreringsafgiftsloven.
 
8.2 Test-Tech-Syd hæfter som den eneste part over for SKAT, såfremt SKAT vurderer kundens værdifastsættelse for lav. Test-Tech-Syd friholder kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse med eventuelle reguleringer af værdifastsættelsen.
 
8.3 I øjeblikket hvor kunden har overført registreringsafgiften til Test-Tech-Syd, indestår Test-Tech-Syd for at betalingen til SKAT sker regelmæssig.
 
9. LOVÆNDRINGER
9.1 Ved eventuelle lovændringer forbeholder Test-Tech-Syd sig ret til at ændre i betingelserne.
Test-Tech Syd | CVR: 38078291 | Kærvej 71 A, 6400 Sønderborg