Import af køretøj

Ombyggede køretøjer og køretøjer som importeres fra udlandet skal som hovedregel godkendes ved syn, før de kan få nummerplader og tages i brug.
 
Visse typer køretøjer, som ikke er registreringspligtige, er dog undtaget (f.eks. traktorer og motorredskaber med en tophastighed under 30 km/t).

Du kan læse mere om hvilke køretøjer som skal synes, og om hvilke dokumenter der skal fremlægges ved syn på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside.

For at synsvirksomheden kan gennemføre et syn, skal den have et godkendelsesdokument, som indeholder tekniske oplysninger om køretøjet, og som kan anvendes som ”facitliste” når køretøjet kontrolleres.
 
Godkendelsesdokumentet kan være en typegodkendelse, en godkendelseserklæring, en dataerklæring, et CoC-dokument, eller evt. en tidligere registreringsattest som indeholder tekniske oplysninger om køretøjet, og om det oprindelige godkendelsesdokument.

Det er den som fremstiller køretøjet til syn, som skal medbringe dokumentationen. Synsvirksomhederne ligger ikke inde med godkendelser.

Test-Tech Syd | CVR: 38078291 | Kærvej 71 A, 6400 Sønderborg